בשנים הרבות מאז נפתח "רע בית מלאכה לצילום" צברנו ניסיון רב בהקמת תערוכות, ייעוץ לחללים ולמבנים והפקה של כל הנוגע לשינוע ותצוגה. באזור זה תמצאו מידע על שירותים נוספים שאנו מספקים להכנת תצוגות, כגון: ייעוץ אמנותי, הובלה ותלייה, אריזה ושילוח לחו״ל, מתקני תצוגה.